Dekubity

Starostlivosť o ťažko chorého alebo zomierajúceho pacienta vyžaduje dobré znalosti v oblasti starostlivosti o chorého. Najlepším riešením je využívať pomoc alebo aspoň priebežnú kontrolu a rady odborného zdravotníckeho personálu – sestier z ADOS.

Pri ležiacom pacientovi je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť aj starostlivosti o kožu, keďže u ležiacich a najmä inkontinentných pacientov je vznik dekubitov jednou z najčastejších a najnebezpečnejších komplikácií zdravotného stavu. Vytvorený dekubitus priamo ohrozuje pacienta na živote, pretože so sebou prináša i vysoké riziko infekcie, obzvlášť u hlbokých dekubitov. Ďalším problémom je veľmi časté zamenenie dekubitov s plienkovým zápalom kože, kde je zvlášť pri počiatočných štádiách, odlišný postup ošetrenia.

Prevencia poškodenia kože a vzniku dekubitov

Základom prevencie poškodenia kože je dostatočná hygiena a udržanie jej optimálnej hydratácie (zavodnenia). Je potreba si uvedomiť, že nestačí pokožku udržiavať čistú, ale musíme jej dodávať potrebné živiny, aby dokázala odolávať poškodeniu.
Po vykonaní základnej hygieny je potrebné šetrným spôsobom použiť hydratačný krém, alebo mlieko. Prípravky by mali byť s vysokým obsahom vody bez parfémov tak, aby sme zabránili prípadnému podráždeniu kože. Použitie vazelíny a prípravkov so silným mastným základom nie je vhodné, pretože vytvárajú na pokožke bariéru, ktorá znemožňuje dýchanie kože a zanáša póry. Pri aplikácií hydratačných prostriedkov v žiadnom prípade kožu nemasírujeme, obzvlášť v miestach rizikových pre vznik dekubitov Masáž zvyšuje teplotu a prekrvenie tkanív, ktoré sú následne potom menej odolné voči tlaku a vzniku dekubitov?

Dôležitým podporným faktorom znižujúcim tieto riziká je udržanie dostatočného príjmu živín a tekutín- viac článok o výžive. podpora čo najväčšej možnej mobility- pohyblivosti chorého (pri vstávaní, chôdzi, vysadení sa stoličku a pri zmenách polohy).

Pomôcky pri prevencii poškodenia kože a vzniku dekubitov

Riziko vzniku dekubitu môžeme znížiť aj použitím preventívneho krytia na kritických miestach vzniku. Je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť výberu vhodných materiálov. Optimálne zvolené krytie musí eliminovať tlak, trenie, strižné sily a udržať optimálnu mikroklímu. Musí tiež odpovedať anatomickej oblasti a byť pre pacienta príjemné a bezpečné. Jeho výmena, prípadne opakované nalepenie nesmie poškodzovať pacientovu kožu.

Informácie o možnostiach preventívneho krytia a predchádzaniu dekubitom nájdete na:

http://www.molnlycke.cz/nase-reseni/prevence-a-lecba-dekubitu/

www.hartmann.sk

Preventívne krytia znižujú riziko vzniku dekubitov, ale nenahrádzajú bežnú prevenciu, základom je vždy vhodný antidekubitný matrac a polohovanie. Polohovanie má za cieľ odľahčiť tlak na vyššie zmienené rizikové oblasti. K rozloženiu tlaku sa používajú rôzne perličkové, alebo penové vankúše a podložky na zaistenie polohy pacienta. Vyhýbame sa ale použitiu kruhových podložiek a podložiek pod chorých v tvare kolesa. Tieto podložky boli v minulosti veľmi obľúbené, ich využitie bohužiaľ spôsobuje cirkulárny útlak a rozvoj dekubitov urýchľuje.

Riziká poškodenia kože pri manipulácii s pacientom

Pri manipulácií s ležiacim pacientom je nutné myslieť na to, aby nevhodnou manipuláciou nedošlo k vytvoreniu rany, pretože dekubity nevznikajú iba vplyvom tlaku, ale i vplyvom trenia, prílišnej vlhkosti kože a najnebezpečnejšie sú takzvané „strižné sily". Strižné sily vznikajú pri prilepení vrchnej časti kože k podložke a posunu ich hlbších častí. Najčastejšie pri vysokom sede v lôžku, kedy pacient nemá podopreté dolné končatiny a postupne sa zošmykne dole. Ku strižným ranám dochádza veľmi často aj pri nevhodnej manipulácií s pacientom. Aby sme sa im vyhli a zároveň si zjednodušili prácu s chorým je výhodou ponechania voľnej plachty na lôžku a posúvanie pacienta vždy za pomoci tejto plachty. Pacienta nikdy neposúvame po podložke alebo plachte!

Dekubitus alebo plienková dermatitída

Počiatočné štádiá vzniku dekubitov bývajú veľmi často zamieňané za poškodenia kože vlhkom pri plienkovej dermatitíde (zápal kože).

Pre rýchlu identifikáciu, či ide o plienkovú dermatitídu alebo dekubitus sa odporúča zatlačiť prstom na začervenané miesto.. Ak koža popri stlačení, v bode tlaku zbledne, bol tlaku vyzerá ako odtlačok s neostrými okrajmi, pravdepodobne ide o plienkovú dermatitídu.. Vtedy je nutné kožu zbaviť prebytočnej vlhkosti, to znamená vetrať, prípadne použiť krém s obsahom zinku s maximálnou koncentráciou 10% v ultratenkej vrstve (musí byť vidieť pôvodná farba pokožky). Ak sa objavia pupienky, ale pľuzgiere, je nutná návšteva kožného lekára z dôvodu bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie.

V prípade, že je priebeh iný, pravdepodobne ide o začínajúci dekubitus.

Semafór

Aj pri dodržaní všetkých zásad ošetrovania chorých, nie je možné sa vždy dekubitom vyhnúť, vo chvíli keď je organizmus už celkom vyčerpaný, tak dekubity vznikajú pri najlepšej starostlivosti. V priloženom dokumente nájdete jednoduchý spôsob rozhodovanie ako ďalej, podľa stupňa ohrozenia.

Podrobnejšie informácie:

www.dekubity.eu

www.hojenieran.sk

http://www.osobniasistence.cz/?tema=2

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info