Prítomnosť pri umieraní

Čas umierania je pre príbuzných a priateľov umierajúceho obdobím krízy, strachu a neistoty, ale zároveň obdobím nesmierne dôležitým. Nasledujúce texty by vám mali pomôcť, aby ste s prípadnými pochybnosťami a neistotou nezostali osamotení. 

V čase, keď umiera niekto z našich blízkych, nás ťaží veľa otázok. Možno aj tieto:

  • Čo sa deje pri umieraní?
  • Ako rozoznám, že prichádza smrť?
  • Ako môžem pomôcť?
  • Je normálne, ak si umierajúci myslí, že už zomrel?
  • Čo mám robiť v momente smrti môjho blízkeho?
  • Zvládnem to, ak som to ešte nikdy nezažil?
  • Ako mám hovoriť s pozostalými?

Každý kráča v ústrety svojej smrti svojim vlastným spôsobom. Smrť je tak individuálna, tak jedinečná, ako je jedinečný človek. A tak sa môže stať, že sa s príznakmi, ktoré tu budú opísané, nestretnete vôbec, alebo sa stretnete len s niektorými.

Pre mnohých je veľmi ťažké odtrhnúť sa od svojho tela, potrebujú celé mesiace starostlivosti a opatery. Pre iných to naopak môže byť neporovnateľne ľahšie. Je dôležité, aby ste umierajúcemu človeku nechali taký čas, aký potrebuje, aby šiel svojou vlastnou cestou. Môže to byť niekedy pre vás bolestné a ťažké, pretože cítite, že by ste mu priali inú, ľahšiu cestu. Sprevádzajúci človek však nie je ten, kto ju môže umierajúcemu ponúknuť, alebo ju meniť. Jeho úloha je iná: musí byť stále pripravený prijímať práve ten spôsob, ktorý si umierajúci pre seba zvolil. Mal by byť preto vnútorne pripravený ísť s ním, aj keď sa to vôbec nemusí zhodovať s jeho vlastnou predstavou. Nie je to jeho umieranie a ani my nevieme, ako budeme touto cestou jedného dňa kráčať my. 

Literatúra

Okrem článkov na týchto stránkach ponúkame aj linky na ďalšiu literatúru, ktorá poskytuje množstvo užitočných a praktických informácií o tom, ako čo najlepšie sprevádzať ťažko chorých a umierajúcich ľudí:

  • "Sprevádzať až do konca. Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých ľudí." Príručka na stiahnutie (formát pdf) v slovenskom jazyku, ktorú vydal zväz hospicov v Rakúsku. Praktici hospicového hnutia v nej zhromaždili svoje skúsenosti a ponúkajú svoje rady, členené podľa hesiel.
  • "Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach." Autori: Mária Hatoková a kolektív (Alžbeta Mračková, Miriam Prášilová, Stanislav Špánik, Ľudmila Preťová a Ľubica Grebečiová). Kniha slúži pre príbuzných a priateľov ťažko chorých a zomierajúcich, pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, psychológov, duchovných, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Ponúka základné informácie o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich. Je dostupná v kníhkupectvách na celom Slovensku a na internete.

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU