Menu

Organizácia pohrebu

Po úmrtí blízkej osoby sa príbuzní musia vysporiadať nielen s veľkou stratou, ale popri smútku musia aj zorganizovať pohreb. Samotnému pohrebu predchádza postup detailne popísaný v časti Oznámenie úmrtia, lekárske doklady.

Aj keď je táto situácia bolestná a náročná, netreba mať zbytočný strach a obavy, prebieha každodenne a všetci, ktorých pri organizácii a príprave stretnete, rozumejú situácii v ktorej ste sa ocitli a budú Vám nápomocní.

Organizácia pohrebu je závislá od miesta, kde došlo k úmrtiu. V každom prípade je potrebné kontaktovať v čo najkratšom čase pohrebnú službu, ktorá pri úmrtí doma zabezpečí odvoz zosnulého a následné úkony, alebo pri úmrtí v zdravotníckom zariadení ďalší postup podľa rozhodnutia pozostalých. Vybratú pohrebnú službu pre zabezpečenie ďalších úkonov je potrebné oficiálne splnomocniť požadovaným spôsobom.

Pri tejto práci sú zamestnanci pohrebných služieb naučení postupovať profesionálne a citlivo, dokážu poradiť a odbremeniť pozostalých od celej rady starostí. Je potrebné počítať s tým, že organizovanie pohrebu je riadna služba a je spoplatnená.

Niektoré pohrebné služby sú schopné zabezpečiť aj základné administratívne úkony (kontakt s matrikou, vybavenie úmrtného listu a pod.), v takom prípade stačí odovzdať pohrebnej službe listy o prehliadke zosnulého a občiansky preukaz.

Pozostalí musia zabezpečiť oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný a odovzdať ho vybratej pohrebnej službe najlepšie hneď pri prvom kontakte. Vtedy je vhodné dohodnúť aj požadovanú úpravu zosnulého podľa jeho želania alebo podľa želania pozostalých. Ako vhodné oblečenie pre pozostalých sa odporúča:

 • Muži: oblek, košeľa, kravata, spodná bielizeň.
 • Ženy: šaty/kostým, blúzka, sukňa/nohavice, spodná bielizeň.

Topánky sa zosnulým neobúvajú.

Pozostalí musia následne rozhodnúť o výbere truhly a jej vybavenia aby mohla pohrebná služba zabezpečiť dôstojné uloženie zosnulého.

Napriek tomu, že pohrebná služba zabezpečí organizačne podstatnú časť pohrebu, je potrebné urobiť niekoľko rozhodnutí, ktoré musia urobiť pozostalí, a to vybrať spôsob pochovania a rozhodnúť o type pohrebného obradu.

Spôsoby pochovania

Na Slovensku sú v súčasnosti len dva spôsoby pochovania:

 • Klasický pohreb (pochovanie zosnulého v rakvi do zeme)

Pochovanie môže byť buď do nového hrobového miesta alebo do existujúceho hrobového miesta, ktorým disponujú pozostalí. Za hrobové miesto sa platí poplatok stanovený pre daný cintorín. Nové hrobové miesto zabezpečí buď vybratá pohrebná služba, alebo ten, komu rozhodnutie prislúcha (správca cintorína, obec). Je potrebné zabezpečiť so správcom cintorína výkop alebo sprístupnenie hrobového miesta (buď to zabezpečí vybratá pohrebná služba alebo pozostalí)

 • Kremácia

V prípade kremácie sa vykoná najskôr rozlúčka so zosnulým, potom v inom čase prebehne spopolnenie a až následne sa uskutoční uloženie urny do hrobového miesta alebo kolumbária, rozptyl alebo vsyp na miestach na to určených. Celý postup je vhodné dohodnúť s vybratou pohrebnou službou.

Typ pohrebného obradu

Rozhodnutie o type pohrebného obradu by malo byť v súlade s presvedčením zosnulého, je to súčasť úcty k nemu.

 • Cirkevný pohreb

Organizuje sa podľa príslušnosti zosnulého k cirkvi. Je potrebné kontaktovať miestne príslušný farský úrad a dohodnúť termín pohrebu s príslušným duchovným, termín je potrebné skoordinovať s pohrebnou službou, ktorá organizuje pohrebný obrad.

 • Občiansky pohreb

V prípadne občianskeho pohrebu je potrebné kontaktovať obradníka príslušného k danému cintorínu, resp. krematóriu a rovnako s ním dohodnúť termín pohrebu.

Je možné dohodnúť aj cirkevný pohreb s občianskymi prvkami, závisí to od konkrétnych možnosti v mieste pohrebu.

Priebeh pohrebného obradu

Po výbere spôsobu pochovania a typu pohrebu, stanovení dátumu pohrebu podľa časových možností v mieste pohrebu a pochovávajúceho, je potrebné buď priamo s pohrebnou službou alebo s tým, komu to rozhodnutie prislúcha (pochovávajúci) rozhodnúť o samotnom priebehu pohrebného obradu:

 • rozhodnúť o spôsobe vystavenia zomrelého pred pohrebom a počas pohrebu
 • rozhodnutie o kvetinovej výzdobe v mieste pohrebu
 • rozhodnutie o sprievodnej hudbe v mieste pohrebu
 • v prípade individuálneho želania rozhodnutie o scenári pohrebu a príhovoroch v rámci pohrebného obradu
 • v prípade cirkevného pohrebu o zabezpečení zvonenia v kostole.

Súčasťou prípravy na vykonanie pohrebného obradu je aj výber smútočného oznámenia, jeho vyplnenie a distribúcia podľa rozhodnutia pozostalých. Tlač smútočného oznámenia zabezpečí buď pohrebná služba podľa pokynov pozostalých alebo pozostalí podľa vlastného rozhodnutia.

Na Slovensku býva po pohrebe zvykom stretnutie pozostalých – smútočná hostina, kar. Odporúča sa miesto pre kar zabezpečiť vopred, najlepšie v blízkosti miesta vykonávania pohrebu, čas sa dá stanoviť ako približne hodina až hodina a pol po začatí pohrebu. V prípade väčšej vzdialenosti je potrebné zabezpečiť dopravu. O čase a mieste konania smútočnej hostiny informujú pozvaných hostí pozostalí. 

Podľa dohodnutého priebehu obradu sú súčasťou obradu kondolencie najbližším pozostalým, buď pred začatím samotného obradu alebo po jeho ukončení.

Súčasťou pohrebného obradu býva nekrológ – osobná rozlúčka so zosnulým zo strany najbližších. Nekrológ môže byť súčasťou samotného pohrebného obradu, vtedy ho treba zaradiť do scenára pohrebného obradu, alebo je súčasťou smútočnej hostiny pre najbližších. Prečítaním nekrológu alebo vyslovením posledných slov rozlúčky je možné v prípade dohody poveriť aj obradníka alebo inú osobu než blízkeho príbuzného.

V deň pohrebu

Pozostalí

Samotný deň pohrebu býva pre všetkých pozostalých osobitne smutný a uzatvára náročnú etapu súvisiacu s úmrtím blízkeho. Pozostalým sa odporúča byť na mieste vykonania poslednej rozlúčky so zosnulým minimálne polhodinu pred začatím obradu a ešte raz s obradníkom alebo pochovávajúcim prejsť detaily priebehu rozlúčky podľa už dohodnutého scenára. Po zvládnutí pohrebného obradu, kondolenciách a smútočnej hostine pre blízkych pozostalých končí smutná udalosť tohto dňa.

Ostatní účastníci

Ostatným účastníkom pohrebného obradu sa odporúča prísť na miesto poslednej rozlúčky 15 minút pred začiatkom samotného pohrebného obradu. Kvetinové dary sa buď uložia na určené miesto alebo sa uložia podľa usmernenia. Kondolencia pozostalým sa vykoná podľa scenára pohrebného obradu. Počas celého obradu sa ostatní účastníci riadia pokynmi obradníka alebo kňaza.

Ďalšie informácie

Platené voľno pre pozostalých

Pre zabezpečenie organizácie pohrebu majú najbližší pozostalí nárok na platené voľno v takomto rozsahu:

 • v prípade úmrtia najbližších príbuzných (manžel alebo manželka, dieťa) má pozostalý nárok na dva dni plateného voľna na organizáciu a prípravu pohrebu a jeden deň na účasť na pohrebe.
 • v prípade úmrtia vzdialenejšieho príbuzného (starý rodič, súrodenec, manžel alebo manželka súrodenca, rodič manžela alebo manželky súrodenca alebo osoba, ktorá žila s pozostalým v jednej domácnosti) má pozostalý nárok na jeden deň plateného voľna na organizáciu a prípravu pohrebu a jeden deň na účasť na pohrebe.

Potrebný doklad pre zamestnávateľa o tom, že pozostalý organizuje pohreb, vydáva príslušná matrika, ktorá potvrdzuje Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa. Podrobnosti sú uvedené v časti Administratívne procedúry

Príspevok na pohreb

Pozostalí majú nárok na štátnu sociálnu dávku Príspevok na pohreb. Podrobnosti ako postupovať nájdete v časti Finančné príspevky

Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať