Ako vyhľadať odbornú pomoc

Spracovanie smrti blízkej osoby je náročný proces. Pozostalí pociťujú smútok, strácajú ciele a robí im ťažkosti začleniť sa späť do života. Pre správny vývin a osobnú pohodu je však spracovanie smrti nevyhnutné. Niekto sa s touto témou vysporiada ľahšie, iný ťažšie. Nie je však hanba obrátiť sa na pomoc, keď si myslíme, že z tohto kruhu niet cesty von. Je potrebné podotknúť, že podceňovanie a neriešenie tohto problému môže viesť až k vzniku ťažkých psychických porúch a rôznym iným chorobám, ktoré si môžu vyžiadať až klinickú liečbu.

Osobitne náročné je vysporiadanie sa so vzniknutou situáciou v prípade náhlej a násilnej smrti. Existujú tímy špeciálnej krízovej intervencie, ktoré sú pripravené pomôcť v obzvlášť komplikovaných situáciách – najmä vtedy neváhajte a požiadajte ich o pomoc.

Študovaní odborníci, psychológovia, vedia ako pomáhať v oblasti spracovania smútku a prinavrátiť duši harmóniu a pokoj. Tejto oblasti sa venuje smútkové poradenstvo a smútková terapia. Ich cieľom je pomôcť pozostalým adaptovať sa na stratu a opätovné začlenenie sa do reality bez blízkej osoby.

Na nasledujúcich stránkach nájdete zoznam odborníkov, ktorí tento typ pomoci poskytujú.:

Prípadne sa môžete obrátiť na špecializovanéa centrá:

Okrem týchto odborníkov sa so žiadosťou o pomoc môžete obrátiť aj na občianske združenie Kolobeh života, ktoré sa venuje pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, keď potrebujú pomoc so spracovaním smútku.

 

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU