Čo robiť, keď niekto zomrie

Ako postupovať v situácii, keď sme priamo konfrontovaní s úmrtím, ľudia vo všeobecnosti nevedia. Samotná situácia je zraňujúca, emočne vypätá a pôsobí ochromujúco. Niekedy je nápomocné kontaktovať niekoho – profesionála alebo blízkeho - kto nie je priamo v situácii zainteresovaný, aby pomohol situáciu riešiť. Pomôcť môže aj niekto, ktor už má podobnú skúsenosť za sebou a vie poradiť pri jednotlivých administratívnych krokoch. 

Tu je stručný prehľad ako postupovať po úmrtí z pohľadu úradno-administratívnyh povinností. Jednotlivé články potom dajú ku každému kroku podrobnejšie informácie.

  1. Oznámenie úmrtia, vystavenie Listu o prehliadke mŕtveho
  2. Nahlásenie na matrike, vystavenie úmrtného listu, Žiadosti o príspevok na pohreb, príp. Potvrdenia o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa
  3. Vybavenie pohrebu
  4. Zápis do cirkevnej matriky
  5. Oznámenia do Sociálnej poisťovne, ak bol zosnulý dôchodca, podnikateľ, alebo poberateľ iných dávok
  6. Informovanie DSS, ak bol zosnulý zapojený do 2. piliera
  7. Odovzdanie zdravotného preukazu do zdravotnej poisťovne, prípadne požičaných pomôcok
  8. Odovzdanie osobných dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, atď.)
  9. Vybavenie finančných príspevkov (príspevok na pohreb, vdovský, vdovecký, sirotský a pod.)
  10. Dedičské konanie a riešenie pozostalosti

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU