Duchovná podpora

Mnohí ľudia si vzhľadom na blížiacu sa smrť želajú duchovnú podporu. Toto sa často týka aj ľudí, ktorí už dlho nemajú úzke spojenie so svojou cirkvou alebo spoločenstvom vo viere. Otázka týkajúca sa zmyslu života, života po smrti a iné existenčné a náboženské otázky sa teraz dostávajú do popredia a sú čoraz naliehavejšie. Preto môže byť ponuka rozhovoru s duchovným správcom z vlastnej cirkvi resp. s povereným zástupcom vlastného spoločenstva vo viere pre zomierajúcich, ale rovnako aj pre ich rodinných príslušníkov podporná, odbremeňujúca a dôležitá.

Rozhodnutie pre duchovnú podpora je vec výsostne individuálna.

Ako postupovať:

  • Autonómia človeka je veľmi dôležitá. Rešpektujte v tejto súvislosti jasne vyjadrené želania zomierajúceho človeka. Akékoľvek misionárske ovplyvňovanie a akýkoľvek tlak v tom zmysle, že sa po náboženskej stránke musí niečo „vybaviť", sú nemiestne.
  • Majte uši otvorené pre všetky vyslovené i nevyslovené signály, ktoré môžu znamenať želanie duchovného sprevádzania, či už formou rozhovoru, slávenia sviatostí alebo rituálov.
  • Prekonajte ostych pri zodpovednom vyslovení tejto témy, t.j. umierajúceho človeka sa včas opýtajte, či si praje, aby ho navštívil duchovný jeho viery, alebo poverený zástupca vlastného spoločenstva vo viere a aby ho sprevádzal.
  • Informujte sa o možnostiach nadviazania kontaktu s kňazmi, či duchovnými sprievodcami, alebo zástupcami spoločenstva vo viere vo Vašom bydlisku.
  • Neostýchajte sa položiť im otázky, ktoré Vás teraz trápia.

V prípade možnosti včas využite ponuku duchovného sprevádzania zo strany pracovníkov hospicového a paliatívneho tímu.

(Spracované podľa www.hospiz.at)

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU