Menu

Administratívne procedúry

Po úmrtí a vystavení listu o prehliadke mŕtveho je potrebné zabezpečiť všetky administratívne procedúry nadväzujúce na túto skutočnosť. 

Niektoré pohrebné služby zabezpečia časť administratívy namiesto pozostalých, aby im uľahčili vybavovanie, treba sa o tom informovať priamo u pohrebnej služby, ktorú si pozostalí vybrali pre zabezpečenie pohrebu. 

Matrika

Prvým krokom je nahlásenie úmrtia na matrike. Úmrtie sa nahlasuje na matričnom úrade v obci alebo mestskej časti, kde nastalo. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list. Na matriku treba priniesť nasledovné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho - 3 kópie (vystaví ho zdravotnícke zariadenie, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúci lekár, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, vystavuje ho hneď trojmo)
  • občiansky preukaz zosnulého a osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Matrika zároveň vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a potom túto žiadosť treba odovzdať na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zosnulého. 

Na požiadanie matrika vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Úmrtný list aj žiadosti sa vybavujú na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Matrika úmrtie následne oznamuje príslušnému Okresnému súdu pre účely dedičského konania, Sociálnej poisťovni kvôli štátom vyplácaným dávkam a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý to ďalej oznámi príslušnej zdravotnej poisťovni, kde bol zosnulý poistený.

Cirkevná matrika - farský úrad

Pre zápis do cirkevnej matriky je potrebné predložiť jeden originál Listu o prehliadke mŕtveho s pečiatkou štátnej matriky. Zápis je možné vykonať len za osobnej prítomnosti vybavujúcej osoby. Zápis do cirkevnej matriky (libra defunctorum) je možné vykonať len za osobnej prítomnosti vybavujúcej osoby, keďže do matriky je potrebné doplniť aj informácie, ktoré list o prehliadke mŕtveho neobsahuje (viatostné zaopatrenie, v prípade manželstva pozostalého meno rodné meno manžela/ky, v prípade slobodného mená rodičov). Pri návšteve na príslušnom farskom úrade sa zvyčajne dohodnú medzi pochovávajúcim a pozostalými aj podrobnosti pohrebného obradu.

Sociálna poisťovňa

Úmrtia do Sociálnej poisťovne nahlasuje matričný úrad len raz mesačne. Preto sa pozostalým odporúča oznámiť to Sociálnej poisťovni čo najskôr:

Ak zosnulý poberal dôchodok – ak mu ku dňu smrti nevyplatili dôchodok, vyplatia ho manželovi (manželke) automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela (manželku), vyplatia sa peniaze deťom. O vyplatenie nevyplateného dôchodku musia písomne požiadať čo najskôr po vystavení úmrtného listu, kópiu úmrtného listu je potrebné k tejto žiadostí pripojiť.

Ak bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba – pozostalí predložia kópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania.

Ak bol zosnulý poberateľom iných sociálnych dávok, napríklad v nezamestnanosti – nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti. Pozostalí by preto mali predložiť Sociálnej poisťovni fotokópiu úmrtného listu čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Ak dávky, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli, postupuje sa rovnako ako pri dôchodkoch.

Ak bol zosnulý poberateľom nemocenských dávok - ošetrujúci lekár dňom úmrtia ukončí trvajúcu práce neschopnosť. Vyplnené tlačivo je potom potrebné čo najskôr doručiť pobočke Sociálnej poisťovne.

Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť v rámci dedičského konania.

Ak bol zosnulý sporiteľom, zapojeným do II. piliera – o úmrtí je potrebné informovať aj príslušnú DSS, a predložiť jej aj kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa následne nakladá podľa zákona.

Zdravotná poisťovňa

Úmrtie oznamuje zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákon neukladá lehotu, dokedy je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, zdravotné poisťovne to majú stanovené individuálne, no odporúčajú to čo najskôr, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu.

Pokiaľ mal zosnulý požičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa o ďalšom postupe.

Preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení sú súčasťou dedičského konania.

Odovzdanie osobných dokladov

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz zosnulého je povinný ten, kto vybavuje jeho pohreb, neodkladne odovzdať ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu policajného zboru. Odovzdať ho môže aj obci, v mieste posledného trvalého pobytu zosnulého (na matričnom úrade). Obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie.

(Zákon o občianskych preukazoch)

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne najbližšiemu útvaru polície, policajtovi, ale aj príslušníkovi Vojenskej polície alebo mestskej, či obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie príslušnému orgánu Policajného zboru.

(Zákon o cestnej premávke)

Cestovný pas

Cestovný pas zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne orgánu, ktorý ho vydal, ale môže to byť aj príslušník Policajného zboru, Železničnej polície, obecnej, či mestskej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie.

(Zákon o cestovných dokladoch)

Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba do 7 dní tomu, kto zbrojný preukaz vydal - príslušnému oddeleniu policajného zboru. Súčasne treba políciu informovať o mieste uloženia zbrane, ktorú mal zomrelý občan v držbe. Polícia vyšle hliadku na miesto, kde je zbraň uložená a zabezpečí jej prevzatie. Zbraň nemôže voľne prevážať osoba, ktorá ju nemá v legálnej držbe! Prevzatá zbraň je uložená v dočasnej úschove na polícii. Zbraň je súčasťou dedičského konania a znovu môže byť vydaná len držiteľovi zbrojného preukazu - dedičovi alebo inej osobe, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu a od dediča túto zbraň legálne získala.

(Zákon o strelných zbraniach a strelive)

Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať