Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť sa poskytuje človeku, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu. Jej cieľom je zmierňovať bolesť, dýchavičnosť a ďalšie telesné aj duševné útrapy, zachovávať pacientovu dôstojnosť, poskytnúť podporu jeho blízkym a udržať najvyššiu možnú kvalitu života pacienta až do jeho smrti. Paliatívna starostlivosť teda zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, duchovnú podporu a ďalšie.

Princípy paliatívnej starostlivosti

 • Neodvracia sa od nevyliečiteľne chorých, chráni ich dôstojnosť a kladie hlavný dôraz na kvalitu života.
 • Dokáže úspešne zvládnuť bolesť a ďalšie sprievodné javy záverečných štádií smrteľných ochorení.
 • Podporuje život, avšak umieranie chápe ako prirodzený proces, neusiluje ani o urýchlenie ani o oddialenie smrti.
 • Je založená na interdisciplinárnej spolupráci a na komplexnom pohľade na chorého človeka, preto je poskytovaná tímom zdravotníckych pracovníkov. 
 • Vychádza dôsledne z individuálnych prianí a potrieb pacientov, rešpektuje ich hodnotové priority a chráni právo pacienta na sebaurčenie. 
 • Zdôrazňuje význam rodiny a najbližších priateľov pacientov, nevytrháva chorých z ich prirodzených sociálnych väzieb, ale umožňuje im, aby posledné obdobie života prežili v dôstojnom a vľúdnom prostredí a v spoločnosti svojich blízkych. 
 • Ponúka všestrannú účinnú oporu príbuzným a priateľom umierajúcich a pomáha im zvládať ich zármutok aj po smrti blízkeho človeka. 
 • Vychádza zo skúsenosti, že je veľký rozdiel medzi zlou a kvalitnou starostlivosťou o umierajúceho a že umieranie nemusí byť sprevádzané strachom, neznesiteľnou bolesťou a nezmyselným utrpením. 

Základné formy poskytovania paliatívnej starostlivosti

Paliatívna starostlivosť je zdravotná starostlivosť a jej forma je ambulantná alebo ústavná. 

Ambulantnú paliatívnu starostlivosť poskytujú:

 • Mobilné hospice - ide o návštevnú službu lekára, sestry alebo ďalších zdravotníckych pracovníkov (podľa potreby) v domácom prostredí chorého.
 • Ambulancie paliatívnej medicíny, vrátane návštevnej služby lekára a sestry v domácom prostredí chorého.
 • Stacionáre paliatívnej medicíny - poskytujú celodennú starostlivosť, ktorá je kratšia ako 24 hodín, ak chorý vyžaduje denne ošetrovateľskú starostlivosť, ak rodina nevládze zabezpečiť sociálne zázemie 24 hodín denne, alebo ak rodina potrebuje ostať ekonomicky aktívna.

Ambulantná paliatívna starostlivosť v podobe domácej starostlivosti (návštevná služba vykonávaná tzv. mobilným hospicom) je ideálnou formou starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok, že ich zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia pod kontrolou, pacient má rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná v jeho okolí.

Ústavnú paliatívnu starostlivosť vykonávajú:

 • Hospice (lôžkové hospice) - samostatné zdravotnícke zariadenia určené na poskytovanie paliatívnej starostlivosti.
 • Oddelenia paliatívnej medicíny v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ako ich súčasť. 
 • Jednotky paliatívnej medicíny, zriaďované pri geriatrických, iných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach

Zloženie multidisciplinárneho tímu paliatívnej starostlivosti

 • chorý s opatrujúcim a jeho rodina,
 • ošetrujúci lekár a ďalší lekári rôznych profesií,
 • zdravotná sestra,
 • sociálny pracovník,
 • rehabilitačný pracovník,
 • psychológ, psychiater,
 • duchovný,
 • dobrovoľníci,
 • priatelia,
 • iní špecialisti podľa aktuálnej potreby chorého. 

Ďalšie zdroje informácií

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU