Menu

Finančné príspevky

V situácii, ktorá vznikne po úmrtí blízkeho, je možné požiadať o niektoré finančné príspevky od štátu v závislosti na konkrétnej životnej situácii a vzťahu k zosnulému.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého. Požiadať oň môže oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa nasledovné podmienky:

 • zabezpečuje pohreb zomrelého
 • má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • zomrelý mal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • zomrelý mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a je pochovaný na území Slovenskej republiky

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním žiadosti písomne na príslušnom tlačive, alebo cez internet prostredníctvom elektronických služieb na Ústrednom portáli verejnej správy. Pri podaní žiadosti cez internet musí mať žiadateľ občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým podpisom. 

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. 

Výška príspevku na pohreb je 79,67 €

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého.

Zákon o príspevku na pohreb

Vdovský dôchodok

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela.

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
 • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Od 1. januára 2004 nemôže vzniknúť nárok na vdovský dôchodok rozvedenej žene a od tohto dňa sa neskúma žitie manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

Žiadosť o výplatu vdovského dôchodku sa podáva na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľky), ktorá si nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľka je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovský dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľka prvýkrát požiadala príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú. Žiadosť o priznanie vdovského dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky. V prípade, ak žiadateľka nie je schopná dostaviť sa do pobočky Sociálnej poisťovne osobne, je potrebné riešiť toto individuálne.
Podrobné informácie o podmienkach poskytnutia, potrebných dokladoch, lehotách sú k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne:

http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s 

Vdovecký dôchodok

Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.

Nárok na vdovecký dôchodok má vdovec po manželke, ktorá:

 • ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
 • zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manželky, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestná neprežila) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky za mŕtvu.

Konanie o priznanie vdoveckého dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľa), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na vdovecký dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na vdovecký dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú. Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. V prípade, ak žiadateľ nie je schopný dostaviť sa do pobočky Sociálnej poisťovne osobne, je potrebné riešiť toto individuálne.

Podrobné informácie o podmienkach poskytnutia, potrebných dokladoch, lehotách sú k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne:

http://www.socpoist.sk/vdovecky-dochodok/1290s 

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý:

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od právnej úpravy platnej pred 1. januárom 2004, od 1. januára 2004 môže vzniknúť dieťaťu nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky.

Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa za mŕtveho.

Nárok na sirotský dôchodok nevznikne nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo jeho manželovi.

Konanie o priznanie sirotského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (ďalej len „žiadateľ"), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Dieťa, ktoré dosiahlo 15 rokov veku a je spôsobilé na právne úkony, si uplatňuje nárok na sirotský dôchodok vo vlastnom mene. Za sirotu mladšiu ako 15 rokov, resp. za sirotu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, nárok na sirotský dôchodok uplatňuje zákonný zástupca. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na sirotský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú. Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. V prípade, ak žiadateľ nie je schopný dostaviť sa do pobočky Sociálnej poisťovne osobne, je potrebné riešiť toto individuálne.

http://www.socpoist.sk/sirotsky-dochodok/1291s

Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať