Bezplatné e-mailové služby

Bezplatné emailové služby dnes využíva takmer každý. Informácie o tom, aké emailové kontá zomrelý využíval, vo väčšine prípadov pozostalí majú, aj keď to nemusí platiť vždy.

Pozostalým odporúčame sa touto témou zaoberať, keďže zneužitie emailových účtov iným používateľom prakticky znamená ukradnutie identity zomrelého.

Prevádzkovateľov bezplatných emailových služieb je pomerne veľa. Vo väčšine prípadov sledujú automaticky aktivity na emailových kontách a majú zverejnené podmienky ako v takomto prípade postupujú prevádzkovatelia, resp. ako má postupovať osoba, ktorá má oprávnený záujem toto riešiť. Odporúčame vám na portáloch prevádzkovateľov zistiť v rámci všeobecných informácii o podmienkach poskytovania služieb , ako prevádzkovateľ v takomto prípade postupuje. Pokiaľ to neviete nájsť alebo je to neviete ako postupovať, odporúčame vám kontaktovať prevádzkovateľa s požiadavkou o usmernenie, ako ďalej postupovať.

Niektorí prevádzkovatelia - napr. www.azet.sk , www.zoznam.sk – neaktívne konto automaticky po stanovenej dobe zrušia. Táto doba však môže byť rôzne dlhá , preto je to najmenej vhodný spôsob riešenia.

Niektorí prevádzkovatelia – napr. spoločnosť Google, prevádzkovateľ služby gmail – umožňujú používateľovi mailového konta vopred urobiť niektoré opatrenia pre prípad takejto situácie:

  • určiť tzv. dôveryhodnú osobu, ktorú bude prevádzkovateľ kontaktovať v prípade že vaše mailové konto bude vami určený čas neaktívne
  • rozhodnúť, čo sa má s vašim mailovým účtom stať v prípade, že je stanovenú dobu neaktívne

S rozvojom rôznych aplikácii vo virtuálnom priestore bude čoraz zložitejšie mať informácie o všetkých rizikách, ktoré táto komunikácia prináša. Preto jej venujte v potrebnej miere pozornosť.

 

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU