Praktické rady pre pacientov s ťažkými nevyliečiteľnými chorobami

Táto časť prináša informácie o nevyliečiteľných chorobách, ktoré výrazne sťažujú každodenný život postihnutým pacientom osobitne vo vyššom veku.

Vždy, keď je pacientovi diagnostikovaná neliečiteľná, progredujúca choroba, je sprevádzaná obavami o budúcnosť. Napriek tomu, že sa niektoré choroby liečiť nedajú, pri včasnej diagnostike je možné ich postup spomaliť. Je potrebné vedieť, čo môžeme urobiť, aby sme priebeh choroby spomalili.

V tejto sekcii budeme postupne uverejňovať informácie, rady a videá, ktoré môžu byť pacientom, alebo ich príbuzným, nápomocné.

 

Webináre:

Parkinsonova Choroba (prezentácia podporená spoločnosťou UCB)

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU