Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie 

Stránky www.zomieranie.sk používajú šifrované spojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a úpravy takýchto údajov tretími osobami. 

Kontaktné údaje

Pri svojej návšteve stránok www.zomieranie.sk nás môžete kontaktovať a poskytnúť prostredníctvom kontaktného formulára svoje osobné údaje. Účelom môže byť Váš podnet, informácia alebo požiadavka o spätné kontaktovanie. Údaje z tohto kontaktného formulára budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z našich informačných systémov. 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom je Nezisková organizácia VIATICUS. Prevádzkovateľ je zároveň aj správcom osobných údajov Používateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Zaväzujeme sa spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

Účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania noviniek (Newslettra), v ktorých posielame informácie súvisiace s webovými stránkami www.zomieranie.sk a činnosťou Neziskovej organizácie VIATICUS. Na zasielanie noviniek využívame služby subdodávateľa - prevádzkovateľa mailingových služieb SmartEmailing. So subdodávateľom máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

Súhlas

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť kliknutím na odkaz na konci každého newslettra alebo jednoducho e-mailom na našu adresu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Práva používateľa

Ako používateľ máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť v prípade potreby aktualizované, preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

Dátum poslednej aktualizácie: 24. mája 2018.

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU